TA STRONA UŻYWA COOKIES...


Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim systemie.
Więcej informacji w naszej "polityce prywatności"
toplogo
RU
|
DE
|
EN
|
PL
|

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

rzeczoznawca-budowlany-architekt-jaroslaw-wlodarczyk.jpg
rzeczoznawca-budowlany-architekt-jaroslaw-wlodarczyk.jpg
Architekt Jarosław Włodarczyk - Rzeczoznawca budowlany - Sieradz.
Decyzja nr 02/KKK/2013. Poz. 15/13/R/C
Wykonujemy budowlane ekspertyzy techniczne, orzeczenia oraz specjalistyczne opinie techniczne.
Współpracujemy z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciw pożarowych przy opracowaniu ekspertyz dotyczących odstępstwa od przepisów pożarowych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków.
Do każdego projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku należy wykonać specjalistyczną ekspertyzę techniczną wraz z analizą przydatności podłoża gruntowego.

Rzeczoznawca budowlany – architekt Jarosław Włodarczyk

Jeśli poszukują Państwo zaufanego rzeczoznawcy budowlanego z wieloletnim doświadczeniem, zapraszamy do kontaktu z naszym architektonicznym biurem projektowym Włodarczyk Projekt. Ekspertyzy budowlane wykonywane przez architekta Jarosława Włodarczyka zawierają szczegółowo opracowane dane do projekt rozbudowy domu, nadbudowy lub przebudowy budynku.

Ponadto architekt Jarosław Włodarczyk ma również uprawnienia do przeprowadzania nadzoru inwestorskiego, jak również uprawnienia konserwatorskie.

Rzeczoznawca budowany – uprawnienia

Zawód rzeczoznawcy budowlanego reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Wskazuje ona, że rzeczoznawcą budowlanym może zostać osoba posiadająca co najmniej tytuł inżyniera, która posiada nieograniczone uprawnienia budowlane i minimum 10-letni dorobek praktyczny. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy skutkuje wpisaniem do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych, który jest ogólnodostępny.

Rzeczoznawca budowlany uprawniony jest do wykonywania ekspertyz budowlanych, które mają za zadanie zweryfikować prawidłowość rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych. W zakresie usług wykonywanych przez rzeczoznawcę budowlanego architekta Jarosława Włodarczyka znajduje się m.in.:
  • - tworzenie pełnej analizy stanu technicznego obiektu lub jego wybranych elementów,
  • - przeprowadzanie badań poszczególnych materiałów budowlanych lub elementów konstrukcyjnych,
  • - tworzenie dokumentacji i ocena zjawisk, jak również procesów zachodzących w czasie budowy lub użytkowania obiektu,
  • - inwentaryzacja istniejących w budynku uszkodzeń,
  • - przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych i wykonywanie ich przeglądów okresowych,
  • - ocena stanu technicznego nieruchomości oraz ewentualnych kosztów napraw stwierdzonych wad i uszkodzeń,
  • - występowanie jako biegły sądowy oraz doradca inwestycyjny.

Ekspertyza budowlana – kto może ją wykonać i co obejmuje?

Ekspertyzę budowlaną może wykonać wyłącznie rzeczoznawca budowlany posiadający odpowiednie uprawnienia. Nie jest to bowiem standardowa dokumentacja architektoniczna, którą przygotować może każdy architekt. Taka ekspertyza obejmuje przede wszystkim część opisową, tworzoną w oparciu o szczegółową analizę nieruchomości. Druga część to część obliczeniowa, w skład której wchodzą m.in. wyliczenia wytrzymałości elementów konstrukcji budynku.

Opinia rzeczoznawcy budowlanego a ekspertyza rzeczoznawcza

Sporządzenie ekspertyzy rzeczoznawczej niezbędne jest wówczas, gdy planuje się modernizację budynku lub zmianę jego przeznaczenia. Dzięki temu można wykryć wszelkie naruszenia konstrukcji nośnej, a więc zarówno te, które objawiają się pęknięciami ścian czy rysami na stropach, jak i te na pierwszy rzut oka niezauważalne. W innych przypadkach zupełnie wystarczająca jest opinia techniczna, którą może sporządzić nie tylko rzeczoznawca budowlany, ale również inżynier czy technik budowlany w oparciu o przeprowadzone oględziny budynku, a także po zapoznaniu się z dokumentacją projektową. Opinia techniczna to znacznie bardziej zwięzły dokument, który w określony sposób opisuje stan techniczny nieruchomości.Nowoczesne architektoniczno-budowlane projekty domów, projekty willi i projekty rezydencji.
Architekt Rzeczoznawca Budowlany Jarosław Włodarczyk Sieradz, Łódź, Warszawa, Wieluń, Kalisz, Poznań, Kraków, Wrocław, Częstochowa, Bydgoszcz, Lublin, Zielona Góra,

Wszystkie prawa zastrzeżone . Kopiowanie zawartości niniejszej strony internetowej bez zgody autorów zabronione.