TA STRONA UŻYWA COOKIES...


Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim systemie.
Więcej informacji w naszej "polityce prywatności"
toplogo
RU
|
DE
|
EN
|
PL
|

UPRAWNIENIA KONSERWATORSKIE

uprawnienia-konserwatorskie-architekt-jaroslaw-wlodarczyk.jpg
Architekt Rzeczoznawca Budowlany Jarosław Włodarczyk posiada
Uprawnienia Konserwatorskie nr 9/94 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej w obiektach zabytkowych.
Uprawnienia wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalają na wykonywanie projektów budowlanych, projektów konserwatorskich, projektów przebudowy i adaptacji obiektów zabytkowych, wpisanych do ewidencji zabytków i będących pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Uprawnienia konserwatorskie – architekt Jarosław Włodarczyk

Konserwator zabytków architekt Jarosław Włodarczyk zajmuje się dbaniem o zabytki, przeprowadzając ich konserwację, renowację, rekonstrukcję oraz zabezpieczając je. Zapobiega on ich niszczeniu oraz usuwa przyczyny i skutki powstałych na przestrzeni lat uszkodzeń. Wykonywanie robót budowlanych na zabytkach nieruchomych, ich częściach czy też zespołach podlega ograniczeniom, jak również obowiązkom, które określone są w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. – o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Prace konserwatorskie – niezbędne formalności

Przede wszystkim konieczne jest podjęcie decyzji o konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich przy danym obiekcie zabytkowym. Jeśli okaże się, że niezbędne jest wykonanie takich prac, następuje etap opracowywania programu prac konserwatorskich dla obiektu zabytkowego. Taki program sporządzić może wyłącznie uprawniony konserwator zabytków . Program ten jest dokumentem niezbędnym do podjęcia następnych kroków. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Wymogi te wynikają z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich , badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Warto dodać, że wymogi formalne dotyczące prac budowlanych odnoszą się do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a także objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Co ważne, wymagania te mają odniesienie zarówno do prac przy zabytku, jak i przy jego otoczeniu.

Nasze architektoniczne biuro projektowe Włodarczyk Projekt, oprócz działań z zakresu konserwacji zabytków , przeprowadza także nadzór inwestorski , jak również wykonuje budowlane ekspertyzy techniczne, orzeczenia oraz specjalistyczne opinie techniczne.

Nadzór konserwatorski – uprawnienia i obowiązki

Rolą osoby posiadającej uprawnienia konserwatorskie jest nie tylko projektowanie i nadzorowanie prac konserwatorskich, ale także regularne monitorowanie stanu zachowania obiektu zabytkowego. Nadzór konserwatorski uprawnienia obejmuje zarządzanie wszelkimi działaniami mającymi na celu ochronę, zachowanie oraz prawidłowe użytkowanie zabytku. Osoba ta musi również współpracować z lokalnymi organami ochrony zabytków i instytucjami kulturalnymi, aby zapewnić, że wszystkie prace są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.Nowoczesne architektoniczno-budowlane projekty domów, projekty willi i projekty rezydencji.
Architekt Rzeczoznawca Budowlany Jarosław Włodarczyk Sieradz, Łódź, Warszawa, Wieluń, Kalisz, Poznań, Kraków, Wrocław, Częstochowa, Bydgoszcz, Lublin, Zielona Góra,

Wszystkie prawa zastrzeżone . Kopiowanie zawartości niniejszej strony internetowej bez zgody autorów zabronione.